Kastamonu Tabiat Turizmi SempozyumAfişi

 

ULUSAL KASTAMONU TABİAT TURİZMİ SEMPOZYUMU

22-26 Kasım 2021 Kastamonu

 

Yükseköğretim Kurumu tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında İhtisas Üniversitesi seçilen Kastamonu Üniversitesi, eğitim ve araştırma etkinliklerinin yanı sıra ihtisas alanına uygun ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları ile de Kastamonu’nun kalkınmasına yönelik çabalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda Üniversitemiz Turizm Fakültesi koordinasyonunda Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında “Kastamonu Tabiat Turizm Sempozyumu”’nu gerçekleştirileceğiz.


Kadim şehir Kastamonu’muzun somut ve somut olmayan kültürel miras zenginliğini taçlandıran doğal güzellikleri ve bu güzelliklerin oluşturduğu tabiat turizm potansiyelinin yerel anlamda derinlemesine inceleneceği “Ulusal Kastamonu Tabiat Turizmi Sempozyumu”na ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı çok mutluyuz.


Ülkemizin dört bir yanından akademisyen, sektör profesyoneli, sivil toplum kuruluşu önderlerinin yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımını hedeflediğimiz bu sempozyum; sonuçları açışından bilime olduğu kadar uygulamaya yönelik de somut öneriler getirerek bir yol haritası niteliği taşıyacaktır. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi sizlerin destekleri ile çok daha ulaşılabilir olacaktır. Bu nedenle sizlerden Tabiat Turizmi Yönetimi ve Kastamonu’nun Tabiat Turizmi Potansiyeline yönelik hazırlayacağınız bildirileriniz ile bilimsel; sahip olduğunuz deneyimlerle düzenlenecek forum/atölyelere yönelik sektörel katkılarınızı bekliyoruz. Ayrıca turizmin çok disiplinli doğası gereği tabiat turizminin ayrılmaz bileşenleri olan, spor bilimleri, sağlık bilimleri, rekreasyon ve boş zaman yönetimi ve diğer ilgili disiplinlerin tabiat turizmi ilişkisini çok yönlü irdeleyen bildirileriniz de bizleri ziyadesiyle mutlu edecektir.


Bilginize sunuyor ve 22-26 Kasım 2021 tarihlerinde bir araya gelecek olmaktan duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha paylaşıyorum.


En içten saygı ve selamlarımla…

Prof. Dr. Alptekin SÖKMEN
Dekan
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı